Ga naar de inhoud

ALV keurt deelname aan De Mussels goed

Op 28 april vond de eerste Algemene Ledenvergadering van Duurzaam Beilen plaats. Hierbij hebben de aanwezigen unaniem hun toestemming uitgesproken om lid te worden van Coöperatie Project De Mussels. Hiermee wordt Duurzaam Beilen straks indirect mede-eigenaar van het drijvende zonnepark op de zandwinplas aan De Mussels.

Eerder gaf “vanaf de andere kant” de ALV van Coöperatie Project De Mussels al toestemming voor de toetreding van Duurzaam Beilen als vierde lid, naast de drie oorspronkelijke energiecoöperaties die al sinds de oprichting lid zijn.