Ga naar de inhoud

Deelname Duurzaam Beilen aan De Mussels is goedgekeurd

Op dinsdag 29 maart heeft de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie project De Mussels het lidmaatschap van Duurzaam Beilen goedgekeurd. Hiermee wordt Duurzaam Beilen straks de vierde coöperatie die deelneemt aan het drijvende zonnepark, en kunnen we ons echt mede-eigenaar noemen. Het lidmaatschap is nog niet officieel doorgevoerd, maar dat is nu slechts een kwestie van tijd en papierwerk.

Voor leden van Duurzaam Beilen biedt dit, naast de nu lopende crowdfunding-actie, straks een andere manier om te investeren in het park. Waar de crowdfunding bestaat uit obligatieleningen met een vaste looptijd van 10 jaar en een vast rendement, komt er de mogelijkheid om aandeelhouder te worden. Hiermee word je dus echt mede-eigenaar van het park, en deel je mee in de (variabele) winst. De details worden op dit moment nog uitgewerkt.