Ga naar de inhoud

Duurzaam Beilen presenteert zich op thema-avond van FNV

Op woensdagavond 23 november organiseerde Lokaal FNV een thema-avond over de energietransitie. Naast de gemeente en FNV zelf was ook Duurzaam Beilen uitgenodigd om te komen vertellen over onze activiteiten. Met een opkomst van 30 à 40 mensen was het een geslaagde bijeenkomst.

Vanuit de gemeente kwamen wethouder Jan Schipper, beleidsmedewerker duurzaamheid Christiaan Viersen, en beleidsadviseur warmte Japke Brouwer vertellen over verleden, heden en toekomst van de energietransitie in de gemeente. Daarna hield voorzitter Harrie Popken van Duurzaam Beilen een vurig pleidooi om de opbrengsten van lokaal opgewekte energie ook lokaal te houden en te besteden. Tot slot vertelde Bas van Weegberg, bestuurslid van FNV, over de positie van FNV en hoe er vanuit de vakbond aan de energietransitie wordt gewerkt.

Zon en wind

In samenspraak met de inwoners is in 2020 de Duurzaamheidsvisie van de gemeente tot stand gekomen. Grote windmolens zijn bijvoorbeeld niet gewenst, verplicht van het gas af ook niet. Kleine windmolens, met een ashoogte tot 15 meter, zijn wel een optie.

Verder is de opgave voor zonnestroom vastgesteld: er is circa 100 hectare nodig aan zonneparken op land. De gemeente bevestigt dat zonnepanelen op daken een beter alternatief zijn, maar er is niet voldoende dakoppervlak om in de vraag te voorzien.

Wat niet wordt gebruikt, hoeft ook niet (al of niet duurzaam) te worden opgewekt. Vandaar is ook het concrete doel gesteld om het energieverbruik (inclusief aardgas) ieder jaar met 1,5% te verminderen.

Warmte

Voor verwarming wordt voornamelijk ingezet op individuele oplossingen, zoals warmtepompen. Omdat onze gemeente relatief dunbevolkt is, zijn grootschalige warmtenetten in de meeste gevallen niet rendabel. Wel wordt de mogelijkheid onderzocht om restwarmte van het afvalverwerkingsbedrijf Attero (Wijster) te gebruiken om Beilen en een deel van Assen te verwarmen. Zo’n warmtenet, als het er al komt, zal nog minstens zeven jaar op zich laten wachten, dus is geen reden voor inwoners om te wachten met verduurzamen van hun woning.

Huurders zijn voor verduurzaming afhankelijk van hun verhuurder. De woningbouwcorporaties zijn bezig hun woningen te verduurzamen, beginnend bij de woningen met de slechtste energielabels (E en F). Helaas zal dit nog tot 2028 duren, en heeft de huurder hier vaak weinig tot niets over te zeggen. In de tussentijd kan het advies van een energiecoach helpen om de lasten wat te verlichten.

Artikel in de Krant van Midden-Drenthe

Tags: