Ga naar de inhoud

Buurkracht-team Duurzaam Beilen organiseert inkoopactie vloerisolatie

In oktober vorig jaar zette energiecoöperatie Duurzaam Beilen, samen met Buurkracht,
een enquête uit in Beilen. Het doel was inzicht krijgen in de interesse van de inwoners
voor diverse energiebesparende maatregelen, én om een Buurkracht-team te vormen
dat tot doel heeft acties op te zetten die aansluiten bij de interesse van de bewoners.

Dat verduurzaming steeds meer leeft is ook merkbaar in Beilen. Het leidde zelfs tot de
oprichting van een energiecoöperatie die richt zich op verduurzaming in de breedste van van
het woord. De resultaten van de enquête hebben de coöperatie inzicht gegeven in de interesse
van de inwoners voor diverse energiebesparende maatregelen. Daarnaast leidde het tot de
aanmelding van vier Beilenaren die de drie bestuursleden van de coöperatie meehelpen in
het Buurkracht-team. Daarmee is er nu een enthousiast team van zeven personen ontstaan.

Actie vloerisolatie

De noodzaak van goede isolatie van de woning en de interesse hiervoor onder de
respondenten van de enquête was aanleiding voor het team om een collectieve inkoopactie
voor vloerisolatie te organiseren. De resultaten van enquête lieten ook zien dat er in Beilen
grote belangstelling is voor warmtepompen. Omdat warmtepompen huizen het beste kunnen
verwarmen wanneer deze goed geïsoleerd zijn, is een isolatie-actie als deze extra belangrijk.
Het team is gestart met het selecteren van bedrijven en het opvragen van offertes. De
offertes worden door het team beoordeeld en getoetst aan een aantal criteria. Het bedrijf dat
na dit zorgvuldige selectieproces wordt uitgekozen zal het aanbod toelichten tijdens de
informatieavond op 23 mei om 19:30 uur in Buurtgebouw De Raat, Reigerlaan 8 in Beilen.

Tijdens de informatieavond zal het Buurkracht-team zich voorstellen, licht het gekozen
isolatiebedrijf het aanbod toe én krijgen inwoners ook informatie over beschikbare subsidies
en regelingen. Hiermee is de avond interessant voor iedereen die aan de slag wil met het
verduurzamen van zijn woning. Aanmelden voor de avond kan via:
beilen.buurkracht-online.nl/actueel.

Buurkracht is samen energie besparen

Buurkracht is een onafhankelijke stichting die buren in heel Nederland helpt om hun
buurkracht te ontdekken en vergroten, door ze bij elkaar te brengen en zo buurtteams te
formeren en te helpen met tips en tools, zoals communicatiemiddelen, een interactie platform en persoonlijke begeleiding. Meer dan 650 buurten hebben hun buurkracht al ingezet.
Gemeenten betrekken Buurkracht regelmatig bij burgerparticipatietrajecten. Speciaal voor
hen heeft de stichting diverse aanpakken. Meer informatie: www.buurkracht.nl.

Noot voor de redactie: neem voor meer informatie over Buurkracht contact op met marjan@buurkracht.nl.