Ga naar de inhoud

De lokale energiecoöperaties in Midden-Drenthe gaan samenwerken

Onlangs is de Gezamenlijke Energiecoöperatie Midden-Drenthe opgericht door zes lokale energiecoöperaties. Deze samenwerking is er op gericht om samen sterk te staan in de komende energietransitie. Het nieuwe gevormde bestuur ziet zo grote voordelen en kansen bij het versterken en professionaliseren van de lokale energiecoöperaties, die nu door vrijwilligers wordt vormgegeven.

Het is bekend dat we op een andere manier onze energie voorziening moeten regelen. Het is
een enorme opgave om deze energie transitie vorm te geven. Er zijn in het verleden voorbeelden waar dat niet goed ging en de inspraak van de lokale bevolking werd genegeerd. De lusten en de lasten werden niet eerlijk verdeeld en alleen grote energiemaatschappijen en grondbezitters werden er beter van. De energiecoöperaties in Midden-Drenthe trekken nu samen op om te zorgen dat de opbrengsten zoveel mogelijk terugvloeien naar maatschappelijke doelen in Midden-Drenthe. Hiervoor is vorig jaar al een convenant gesloten met Dorpenoverleg Midden-Drenthe en de gemeente. In dat convenant hebben de partijen afgesproken om een aantal zaken samen na te streven. Zo zullen opbrengsten zoveel mogelijk terugvloeien naar initiatieven in Midden-Drenthe met een maatschappelijk
doel.

Het bestuur van de Gezamenlijke Energiecoöperatie Midden-Drenthe wordt gevormd door Kees Kuik (voorzitter), Irene Verkerk (penningmeester), Peter Mendelts (secretaris), Hans Wijermars en Harrie Popken (bestuursleden).

Kees Kuik zegt namens de gezamenlijke energiecoöperaties: „De coöperaties organiseren al jaren lokale activiteiten om zo mensen te inspireren en te motiveren om de energievoorziening te verduurzamen. Daarbij worden er lokaal al vele, vaak kleine, projecten in de dorpen financieel ondersteund. In de gemeente Midden-Drenthe wordt jaarlijks door de inwoners ruim 20 miljoen euro uitgegeven aan energie. Daarvan gaat een groot deel van de winst naar buitenlandse energiebedrijven. Dat kan anders als het aan ons ligt. Wij willen duurzame energie lokaal opwekken en laten verbruiken. Dat kan als de
inwoners hun energie betrekken bij onze energiemaatschappij Energie VanOns.”

De gemeente Midden-Drenthe is een tender aan het voorbereiden voor het realiseren van energie-opwekprojecten. De nieuwe gezamenlijke energiecoöperatie gaat daarvoor inschrijven om zo lokaal eigendom te realiseren. Daarbij moeten grote projecten minimaal 50 procent in lokale handen zijn. Kleinere projecten – tot 2,5 hectare met zonnepanelen – zijn volledig in lokaal eigendom. Ook zullen burgers en bedrijven de kans krijgen om financieel deel te nemen in opwekprojecten.

Foto, v.l.n.r.: Hans Wijermars, Peter Mendelts, Kees Kuik, Harrie Popken en Irene Verkerk