Ga naar de inhoud

Persbericht: Beilen heeft energiecoöperatie

Sinds kort is er ook in Beilen een energiecoöperatie, met de naam Duurzaam Beilen. De coöperatie wil een belangrijke rol spelen bij de energietransitie. Dat doet zij bijvoorbeeld door groene stroom te leveren die in de eigen gemeente wordt opgewekt.

Duurzaam Beilen wil onder meer deelnemen in het zonnepark De Mussels, samen met andere energiecoöperaties in de gemeente Midden-Drenthe. Op het water van de zandwinplas aan De Mussels liggen 40.000 zonnepanelen die een deel van Beilen van groene stroom kunnen voorzien. Inwoners van Beilen kunnen aandelen kopen in dit groene zonneproject. De winst die dit zonnepark oplevert wordt weer besteed in Beilen. Je moet daarbij denken aan geld voor groene initiatieven of het financieel ondersteunen van verenigingen. De winst verdwijnt niet in de zakken van anonieme buitenlandse investeerders, zoals dat bij grote energieleveranciers vaak wel het geval is.

Duurzaam Beilen wil bovendien projecten opzetten voor zonnepanelen op daken, zodat minder grondoppervlak gebruikt hoeft te worden voor de opwek van groene stroom.

Energie VanOns

Duurzaam Beilen heeft zich aangesloten bij de noordelijke energiekoepel Energie VanOns. Deze coöperatieve energieleverancier levert alleen groene stroom die opgewekt is door lokale energiecoöperaties, en gaat ook de stroom van De Mussels inkopen. Ook hier vloeit de winst terug naar de lokale energiecoöperaties. Als inwoners van Beilen overstappen naar Energie VanOns dan ontvangt Duurzaam Beilen een vergoeding.

Lid worden

Inwoners van Beilen kunnen voor 10 euro per jaar lid worden van Duurzaam Beilen. Met het lidmaatschap geven ze aan dat ze de energietransitie een warm hart toedragen en dat ze het belangrijk vinden dat het opwekken van groene stroom in lokale handen moet komen en moet blijven. Via de website www.duurzaambeilen.nl kunt u lid worden van onze energiecoöperatie. Via digitale nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van allerlei ontwikkelingen. De ledenvergadering van Duurzaam Beilen beslist jaarlijks welke projecten in aanmerking komen voor steun.

Duurzaam Beilen

Het bestuur van energiecoöperatie Duurzaam Beilen wordt gevormd door

  • Harrie Popken, voorzitter,
  • Henk van Santen de Hoog, penningmeester,
  • Thomas ten Cate, secretaris.

Henk van Santen de Hoog is opgelucht dat het nu wel is gelukt om een energiecoöperatie van de grond te krijgen. Enkele jaren geleden mislukte dat nog door gebrek aan belangstelling. “Ik ben er van overtuigd dat nu de tijd rijp is om een energiecoöperatie succesvol van de grond te krijgen. Het zonnepark De Mussels is bij uitstek geschikt voor mensen die bewust groene stroom in huis willen halen,” zegt hij. “Dat daarmee tegelijkertijd allerlei groene projecten worden gesteund is natuurlijk mooi meegenomen. Duurzaam Beilen zal voor de gemeente een gesprekspartner zijn als het gaat om nieuwe ontwikkelingen bij lokale energie-opwek. Wij willen in het centrum van Beilen een informatiepunt opzetten waar mensen terecht kunnen met vragen en ideeën. Ik reken erop dat Duurzaam Beilen een brede steun zal krijgen van de bevolking.”